Kurser i konflikthåndtering

Hvis du er blevet træt af at stå magtesløs i konfliktfyldte situationer, eller er du konfliktsky, så er der hjælp at hente.

Det er og vil aldrig blive behageligt at stå midt i en svær, dyb konflikt, men problemet bliver absolut ikke mindre af, at du går som katten rundt om den varme grød for at undgå konfrontationerne. Faktisk bliver situationen bare værre af det, og det eneste rigtige at gøre er at tage tyrene ved hornene. Det kan godt være svært, hvilket det er for de fleste af os, men med de rigtige værktøjer så det en hel del nemmere.

Værktøjerne inden for konflikthåndtering og konfliktløsning er egentlig simple og logiske nok, og vi forstår dem alle sammen rent teoretisk. Desværre kan det være svært at omsætte teori til funktionel praksis, og det er her, det ofte går skævt. Derfor fokuserer mange kurser i konflikthåndtering og konfliktløsning på, hvordan du bruger værktøjerne, og du vil her blive guidet i den rigtige retning og få prøvet det af i nogle forskellige øvelser.

Deltagernes udbytte af kurserne

Alle kan deltage i konflikthåndtering og konfliktløsnings kurserne, og de fleste kurser fås både til virksomheder og private.

På kurserne opnår du viden om konflikter – hvordan de opstår og udvikler sig. Du lærer også dine egne og andres konfliktmønstre at kende, samt hvordan du og andre reagerer på forskellige situationer. Samtidig lærer du at finde ind til konfliktens kerne for på den måde at finde ud af, hvad konflikten bunder i. Du vil også blive bekendt med flere forskellige metoder til at blotlægge de forskellige parters holdninger, følelser, behov og interesser i konflikten.

Hvad der er endnu vigtigere er, at du lærer at lytte aktivt. Slut med at lytte med et halvt øje, mens du laver tusind andre ting imens, for ved at lytte aktivt, fokuseret og anerkendende kan du imødekomme mange konflikter. Samtidig lærer du også at forstå andres og dine egne følelser samt acceptere dem.

Hvis du vil lære mere om kurser i konflikthåndtering så besøg www.mediationcenter.dk