Læsebesvær kan skyldes dårligt syn

Det kommer nok ikke bag på nogen at det er en forudsætning for de fleste uddannelser er at man kan læse.  Læsningen er byggestenen i folkeskolen og er derfor vigtig for barnets indlæringsevne. Men skolesystemet er opbygget ud fra en forventning om at alle børn ser ens på bogstaverne.

I mange tilfælde er det synsproblemer, som giver børn indlæringsproblemer og læsebesvær.

For dem hvor synet driller, kan det være svært at fokusere på bogstaverne. De kan virke uklare, de kan ligefrem se ud som om de hopper og danser på papiret. Det siger sig selv, at det besværliggøre en hver tekst, uanset niveauet, hvis ikke bogstaverne står klart.

Er du langsynet eller nærsynet så kan du typisk nøjes med at gå til en optikker, som kan tilbyde dig enten briller og kontaktlinser. Men for dem som lider af dobbeltsyn og samsyn, kan synet som regel ikke rettes op ved brug af netop briller og kontaktlinser. Her skal der andre metoder til.

 

Synstræning er behandlingen

Det kan f.eks. være et individuelt tilpasset synstræningsprogram, hvor man med forskellige synsøvelser træner synsnerven op igen. Så bliver den stærkere og på den måde er det faktisk muligt at behandle disse synslidelser.

De opdages typisk i skolealderen, netop på grund af læsebesvær og problemer med indlæringen. Så oplever du at dit barn har svært ved læsning, så behøver det ikke nødvendigvis at have noget at gøre med manglende niveau eller skolemodenhed. Det kan sagtens skyldes synet som trænger til at blive trænet op.

Hos Slagelse Synsplejeklinik, kan du få mere at vide om anerkendte behandlingsmetoder.