Overvågning i offentlige myndigheder

Offentlige myndigheder skal holde sig inden for samme regler og love som andre erhvervsdrivende, hvad angår videoovervågning. I de områder, hvor almindelige civile mennesker og borgere færdes, skal der være skiltning, hvis der videoovervåges. Det kunne eksempelvis være foran skranken i borgerservice, venteværelser eller lignende. Borgerne skal nemlig have mulighed for at kunne sige nej tak til at blive videoovervåget, og det kan de kun, hvis de rent faktisk ved, at de bliver overvåget.

Der skal også skiltes, hvis arbejdspladserne bag skranken overvåges, så personalet ligeledes er klar over det. I kantinen eller på kontorer, hvor borgerne ikke færdes, skal der altså stadig skiltes, når der foregår overvågning.

Videoovervågning af enkeltmandskontorer er direkte forbudt. Det skyldes, at det anses for værende personovervågning, og det er i direkte modstrid med menneskerettighederne og den personlige frihed, som enhver borger har krav på.

Overvågning i det offentlige rum

Gågader, parker og andre frit tilgængelig steder er ofte overvåget med HD-kameraer. Så længe, der skiltes med det, er det helt i orden at overvåge de forbipasserende.

Grunden til, at disse steder overvåges er, at man gerne vil forebygge kriminalitet som indbrud, hærværk og overfald samt for at hjælpe politiet med opklaringssager.

Desværre har overvågningen i mange år været foretaget med analoge kameraer med ringe kvalitet, og derfor har videooptagelserne sjældent kunnet bruges i opklaringsarbejde. Samtidig krævede det rigtig mange kameraer for at dække et større område.

I de sidste par år er mange af videoovervågningskameraer blevet skiftet ud med HD-kameraer, der opfanger otte gange så mange detaljer som et almindeligt analog kamera. Og fordi kvaliteten er blevet bedre, er det også nemmere for politiet at kunne bruge optagelserne til at finde gerningsmænd og indbrudstyve samt at indhente præcise signalementer.

Der findes ganske vist andre sikkerhedsløsninger end videoovervågning f.eks. alarmer, vagtværn og lignende, men de er mere behjælpelige i mindre områder, i private hjem og virksomheder.