STAR T HER Rotating Header Image

April, 2013:

Optimer din hjemmeside og dit salg med SEO tekster

SEO står for søgemaskineoptimering og betyder i bund og grund, at der fokuseres på at optimere hjemmesiden og teksterne på hjemmesiden til bedre at blive fundet på søgemaskinerne.  En optimering inden for dette og fokus herpå vil betyde mere trafik og vil derfor højst sandsynligt også hæve mængden af salg.

 

Søgemaskiner er i dag blevet en stor del af det at benytte internettet i det hele taget, og de har for længst udskiftet telefonbøgerne, når det kommer til at finde en udbyder eller producent inden for et område. Den mest anvendte er Google, der i dag sidder på mere end halvdelen af alle søgninger. Derfor er det også vigtigt at tænke Google og de andre søgemaskiner ind i opbygningen og teksterne på ens hjemmeside, da det kan have stor betydning for, om ens side overhovedet er at finde.

 

Det er her SEO tekster kommer ind i billedet. Med SEO tekster på ens hjemmeside fra http://www.drejeraps.dk/tekster/seo-venlige-tekster er det nemlig muligt at forbedre ens side til at blive vist tidligt i de mange søgeresultater, så Google og de andre søgemaskiner finder frem til en, når man foretager en søgning. Mange virksomhedsejere vil nok mene, at det ikke burde gøre den store forskel, om ens hjemmeside dukker op på side et eller side fem i søgeresultaterne, men her tager de fejl. Det er meget tydeligt hos virksomheder, at deres trafikmængde på hjemmesiden stiger kraftigt, når de optræder på den første side i søgeresultaterne, og der er derfor rigtig god mulighed for at få flere salg igennem via søgemaskineoptimering og gode SEO tekster.

Virksomheder bør definere en personalepolitik

Enhver virksomhed har en personalepolitik, enten i mundtlig eller skriftlig form. I dag har de fleste større virksomheder dog en nedskrevet personalepolitik. Der kan være mange motiver til ønsket om at udforme en personalepolitik. Eksempelvis kan være fordelagtigt for ledere hvis dele af personaleledelsen standardiseres, fordi personalepolitik kan give en ensretning af adfærden hos ledere og medarbejdere, når der handles efter de principper og værdier som personalepolitikken indeholder.

Udover almindelige personalepolitiske regler kan ledelsen vælge at gøre personalepolitikken til en del af organisationens Corporate Image ved at præcisere organisationens menneskesyn, fundamentale værdier og holdninger gennem de personalepolitiske strategier. Med andre ord kan man også vælge at få personalepolitikken til at afspejle virksomhedskulturen, og derunder de sociale normer der eksisterer på arbejdspladsen. På den måde kan personalepolitikken være et værktøj til at signalere virksomhedens indstillinger overfor nuværende og kommende medarbejdere. Mange virksomheder offentliggør i dag deres personalepolitik på internettet, og kan derved tiltrække potentielle medarbejdere ved at fremstå som en attraktiv virksomhed med gode personaleforhold.

En formel personalepolitik er karakteriseret ved at ligge fast og være tilgængelig, det vil sige den nedskrevne personalepolitik. Vær opmærksom på, at personalepolitikkerne bør være klart formuleret for at undgå flere fortolkningsmuligheder. Står det først i personalehåndbogen, kan virksomheden blive fastholdt på det, hvilket er værd at hæfte sig ved (for at undgå en eventuel retssag).

Selvom virksomheden har en nedskrevet formel personalepolitik, kan der ligeledes være en uformel personalepolitik i organisationen. Denne uformelle politik kan bestå af forskellige uformelle regler og vaner i firmaet og er ofte en løs tolkning af den eksisterende politik. Et eksempel herpå er en norm om, at medarbejderne holder 10 min. formiddagspause hver dag. En pause, som ikke er en del af reglementet, men som medarbejderne har opbygget gennem tid. Denne pause er ikke nødvendigvis kendt eller accepteret af ledelsen. I så fald ville den ofte være skrevet ind i den formelle personalepolitik. Til gengæld er pausen en del af den uformelle personalepolitik, som medarbejderne også retter sig efter, og som kan være svær at ændre.

Personalepolitikken består af en hovedpolitik og herunder forskellige delpolitikker. Hovedpolitikken angiver de overordnede retningslinjer for relationen mellem virksomheden og medarbejderne. Formuleres disse hovedpolitikker klart, er det lettere at formulere resten af personalepolitikken, idet målet hele tide kan holdes in mente under udarbejdelsen. Desuden giver klart definerede hovedpolitikker også medarbejderne en klar grund til at tage personalepolitikken seriøst.

Herunder deles personalepolitikken op i diverse delpolitikker i emner som f.eks.:

• Rekruttering (f.eks. ønske om nye profiler)
• Uddannelse/udvikling (kurser, jobtræning, jobrotation)
• Fravær, sygdom, vikariater mm.
• Udvikling (f.eks. ønske om etablering af en lærende organisation)
• Afvikling (f.eks. udvikling med frivillige aftaler om afgang)

Hvilke delpolitikker, der inddrages i personalepolitikken, er afhængig af den enkelte virksomhed og ofte af den industri, som virksomheden befinder sig i.

Den største faldgrube, når det kommer til SEO tekster, er manglende forarbejde

At få skrevet SEO tekster til ens hjemmeside er i dag ikke svært at få gjort, da mange virksomheder udbyder tekstarbejde i form af tekster, der er skrevet direkte ud fra de produkter eller den service, man udbyder, og som man reklamerer for på ens hjemmeside. Man kan enten vælge, at der arbejdes med det allerede eksisterende materiale, man har, eller man kan vælge at få nye tekster skrevet helt fra bunden af. Begge muligheder er lige gode – man skal dog blot sørge for at gøre sit forarbejde fuldt ud.

 

De fleste går nemlig lige på og hårdt, når det kommer til SEO tekster og outsourcer opgaven til en anden virksomhed og har dermed allerede besluttet sig for, hvilke nøgleord teksterne skal indeholde. Dog er det ikke altid givet, at de søgeord, man selv mener, man gerne vil have tekster omkring, nu også er de søgeord, der faktisk vil give en de bedste resultater. Det afhænger nemlig helt og aldeles af, om brugerne på søgemaskinerne nu også benytter disse ord, når de søger, og om det så også er de helt rigtige ord for ens produkt eller service. Det nytter jo ingenting, at man dukker op på nogle ord, som faktisk slet ikke viser sig at få de rigtige brugere ind til ens side.

 

http://www.drejeraps.dk/tekster/seo-venlige-tekster

Derfor er det meget vigtigt, at man gør sit forarbejde fuldt ud og laver en søgeordsanalyse, inden man overhovedet går i gang med processen at skrive SEO tekster. Det er både gældende, hvis man selv vælger at kaste sig over projektet, eller hvis man outsourcer opgaven. Mange virksomheder, der skriver SEO foreslår dog som oftest, at de kan lave analysen for en, hvis man ikke helt har styr på de rigtige værktøjer til opgaven. Det er meget vigtigt for kvaliteten af ens SEO, at man ikke vælger at droppe denne del, da man ellers kan ende med tekster, der slet ikke giver de resultater, man gik efter.

Effektive SEO tekster sørger for at få dig foran konkurrenterne

At investere i SEO tekster giver rigtig god mening ifølge flere undersøgelser. Disse undersøgelser viser nemlig, at brugerne foretrækker de organiske søgeresultater frem for de betalte, og at de samtidig også har størst tillid til de organiske resultater. Det vil altså sige, at man med SEO opnår en konkurrencefordel, da mange andre virksomheder lægger deres kræfter og penge i de betalte annoncer på søgemaskinerne i stedet for at fokusere på, hvor man virkelig kunne indhente nye kunder.

 

http://www.drejeraps.dk/tekster/seo-venlige-tekster

Derfor kan de effektive SEO tekster virkelig gøre en forskel, når man som virksomhed gerne vil have en fordel i forhold til sine konkurrenter. Det giver nemlig god mening, hvis en bruger søger efter fyrværkeri på en af søgemaskinerne, så er det med henblik på at købe noget fyrværkeri, og man er som virksomhed blot ét klik fra, at brugeren ender på ens side. Der er altså ingen mellemled i form af reklameblade eller online bannere eller andet, der skal betales for at få brugerne ind på ens side og dermed ind til ens produkter.

 

Med SEO får man altså et færdigt produkt med blot en engangsbetaling eller en investering af ens egen tid. Man skal dermed ikke bekymre sig om at betale en månedlig ydelse, og man kan dermed sige, at når man først har implementeret de effektive tekster på ens hjemmeside, så har man fremover gratis eksponering og gratis markedsføring af ens site, da det eneste, der kræves for, at man bliver vist, er simple søgninger på søgemaskinerne.